ساعت کاری:11 الی 23

پیتزا زیتون

بهترین کیفیت و طعم اصیل پیتزا ایتالیایی را در زیتون تجربه کنید

ساندویچ زیتون

خوش مزه ترین سانویچ ها با نون اختصاصی زیتون

نوشیدنی

پیتزا و ساندویچ با نوشیدنی خنک می چسبه